Helrenoverat storarum.

Helrenoverat sovrum.

Helrenoverat kök.

Helrenoverad hall.

Öppnat upp kök mot storarum.

Helrenoverat sovrum.

Helrenoverad hall.

Helrenoverat kök.

Helrenoverad entré.