Målning tak, snickerier, vågrät tapetsering.

Målning tak, vägg, snickerier, tapetsering.

Målning vägg, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak och vägg, snickerier, bård.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, vågrät tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, vågrät tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.

Målning tak, snickerier, vågrät tapetsering.

Målning tak, snickerier, tapetsering.